IVS måske snart fortid

Erhvervsministeren har i dag fremsat lovforslag om at der ikke længere skal kunne stiftes IVS´er.

Loven træder først i kraft ved bekendtgørelse i lovtidende og der kan således stiftes IVS´er frem til lovens vedtagelse.

Vedtages loven ikke inden der udskrives valg til Folketinget, bortfalder lovforslaget.

Eksisterende iværksætterselskaber vil have en overgangsperiode på 2 år fra lovens ikrafttrædelse til at omregistrere sig til anpartsselskaber. Lovforslaget giver endvidere mulighed for at tvangsopløse de iværksætterselskaber, der ikke er omregistreret til anpartsselskaber inden udløbet af 2-årsfristen.

Lovforslaget kan læses her.

Folketingets hjemmeside har efterfølgende afsløret en tidsplan for lovforslagets behandling. Det er sat til 1.behandling i Folketinget den 12. marts 2019, og 2. og 3. behandling den 2. april 2019.