Årsopgørelsen 2017 er klar - men.......

SKAT er startet på flere nyskabelser.

Børnebidrag medtages hos barnet med tallet fra forskudsregistreringen - så hvis der er sket ændringerne undervejs er årsopgørelsen forkert og bliver først rettet når forælderen har selvangivet.

Udenlandsk indkomst er i visse tilfælde medtaget med tidligere års tal.

De to metoder er måske praktiske - men ikke i overenstemmelse med lovgivningen.

Hvis man er registreret med udenlandsk indkomst dannes der en årsopgørelse uanset at indkomsten ikke er selvangivet og ikke kendes af SKAT. Er der foretaget frivillig indbetaling, vælger SKAT at tilbageholde den tilsvarende overskydende skat. Men de glemmer at der er en ægtefælle - som i situationen får overført personfradrag mv. - og ægtefællen overskydende skat bliver udbetalt !