Skattepligtsreglerne foreslås ændret

Skatteministeren har sendt et lovforslag om skattepligtreglerne i høring.

Efter forslaget vil der indtræde fuld skattepligt, hvis følgende kriterier begge er opfyldt:

- Personen har rådighed over en bolig i Danmark (helårsbolig, sommerhus m.v.).
- Personen har opholdt sig i Danmark mere end 90 dage inden for 12 måneder.

Fremover vil der ikke blive skelnet mellem helårshuse og sommerhuse, hvis sidstnævnte er egnet til helårsbeboelse.

I henhold til nuværende regler skal opholdet vare i 90 dage i træk eller 180 dage i løbet af en 12 måneders periode før skattepligt indtræder. Der foreslås en overgangsregel herom for nuværende pensionister i Frankrig og Spanien.

Endeligt foreslås det at der indtræder fuld skattepligt fra første opholdsdag for personer, der ikke er fuldt skattepligtige til noget andet land, og som har bopæl til rådighed i Danmark.

Lovforslaget kan ses her.