Praksis omkring Ligningslovens § 33A

SKAT har udsendt et styresignal til høring. 

Styresignalet ændrer på praksis vedrørende anvendelse af ligningslovens § 33 A. Lønindkomst i en opsigelsesperiode er fremover omfattet af ligningslovens § 33 A, selvom lønmodtageren fritstilles og opholder sig i Danmark i opsigelsesperioden, når lønindkomsten i opsigelsesperioden har direkte tilknytning til arbejdet i udlandet.

Udkastet kan ses her.

Desværre er SKATs fortolkning af reglerne mere restriktiv end lovgivning og praksis giver mulighed for.

Vi har derfor rettet henvendelse til skat. Henvendelsen kan ses her.