PostNords nedskæringer vil give problemer

PostNord skruer op for pakkerne, ned for brevene og fremover kommer postbuddet kun med dine breve én gang om ugen.

Det er problematisk i forhold til breve fra det offentlige, især når disse kræver handling fra modtageren indenfor en given tidsfrist.

Det måske værste eksempel er inkassolovens § 10 som indeholder regler om fremsendelse af en påkravsskrivelse forud for en konkursbegæring. I denne lov er fristen mindst 10 dage fra afsendelsen af påkravsskrivelsen.

Er der tale om en skatterestance, sender Kammeradvokaten sagen til skifteretten med anmodning om konkurs på 11 dagen. Men har borgeren eller virksomheden overhovedet modtaget påkravsskrivelsen inden fristen udløber ?

Et andet spørgsmål er hvem der har riskoen hvis et brev bortkommer. Østre Landsret har netop taget stilling til det spørgsmål og man må konstatere at domstolene har stor tillid til at alle breve når frem. Så risikoen ligger reelt kun hos modtageren. Se SKM2017.141.ØLR.