Virksomhedsordningen - erhvervsmæssige aktiver

En begrænset skattepligtig persons obligationsbeholdning og bankindestående, der hidrørte fra salg af en virksomhed med fast driftssted her i landet, og som var placeret i virksomhedsordningen, måtte anses for erhvervsmæssige aktiver, således at der ikke var grundlag for at anse midlerne for privat hævet i virksomhedsordningen.

Renteafkast fra erhvervsmæssige aktiver skal medregnes til virksomhedens indkomst i virksomhedsordningen.

Men da kildeskatteloven, og dobbeltbeskatningsaftalen har et krav om en driftsmæssig tilknytning i relation til den begrænsede skattepligt i Danmark - og da der ikke i virksomhedsskatteloven er en direkte hjemmel til,at udvide kildeskatteloven og dobbeltbeskatningsaftalens krav - anses renterne ikke for omfattet af den danske begrænsede skattepligt.

Se SKM2017.70.LSR.