Skattefri godtgørelse ved lav løn

En dansk vikarvirksomhed, som stiller udenlandske faglærte og ufaglærte medarbejdere til rådighed for andre danske virksomheder, spurgte til muligheden for at udbetale skattefri godtgørelser når de ansatte modtog en "lav" løn.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der kan udbetales skattefrie godtgørelser, når der blev henset til størrelserne af de nævnte timesatser for normaltimer og overtimer sammenholdt med størrelserne af de omhandlede godtgørelser.

SKAT havde indstillet det modsatte svar. Man kan derfor ikke lade være med at overveje om Skatterådets afgørelse er mere politisk end juridisk funderet.

Se SKM2014.767.SR.