Selvstændig erhvervsdrivende kontra lønmodtager

Spørger blev anset for selvstændig erhvervsdrivende i forhold til den konsulentaftale, som spørger havde indgået med virksomhed.

Der blev lagt vægt på, at spørger havde etableret eget kontor, hvorfra arbejdet helt eller delvist udførtes. Spørger var ikke underlagt hvervgivers instruktionsbeføjelse, og spørger bestemte selv sin arbejdstid. Spørger afholdte selv udgifter til it, udstyr, abonnementer, kontor og arbejdsplads.

Se SKM2017.99.SR.