Hvornår kan man sælge til ejendomsvurderingen ?

Et selskab ønskede at overdrage et sommerhus til selskabets hovedanpartshaver til den senest offentliggjorte ejendomsvurdering. 

Rettens flertal fandt, at det ikke var godtgjort, at den offentlige ejendomsvurdering ikke gav et retvisende udtryk for ejendommens handelsværdi.

Sagen viser, at det er meget vanskeligt for myndighederne at fravige vurderingen som grundlag for værdiansættelsen.

Se SKM2017.34.BR.