Indgreb mod anpartsvirksomheder

Skatteministeren har fremsat L 103 som indfører kildeartsbegrænsning af underskud i visse anpartsvirksomheder.

Lovforslaget indfører et princip om at underskud ikke kan modregnes i anden indkomst, men kun senere overskud vedrørende samme investering.

Lovforslaget omfatter kun juridiske konstruktioner med begrænset ansvar som partner- og kommanditselskaber. Interessentskaber er således ikke omfattet.

Se lovforslag med bilag her