Lovforslag L 25

Lovforslaget omhandler skattefri spaltning, særlige bonushensættelser, andelsselskabers værdiansættelse af unoterede aktier og sambeskatning ved konkurs.

Læs mere her.