Forældrelejligheder er den populære betegnelse for lejligheder, som forældre køber og udlejer til deres voksne børn.

Regnskab

Lejligheden betragtes som en udlejningsejendom og er omfattet af de almindelige regnskabsbestemmelser.

Vi anbefaler derfor at der hvert år laves et egentligt regnskab, der også danner basis for indberetning til SKAT i forbindelsemed selvangivelsen.

Skat

Lejlighedens skattemæssige resultat betyder enten at der skal betales skat eller i tilælde af et underskud, at der opnås en skattefordel.

Vi anbefaler anvendelse af virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen.

Skat ved salg

Når lejligheden på et tidspunkt sælges, er der rent skattemæssigt tale om salg af en udlejningsejendom og der skal betales skat af den fortjeneste, der konstateres ved salget.

Der er dog en mulighed for at overdrage lejligheden til barnet til en fornuftig pris (ejendomsvurderingen -15%) hvorefter barnet kan sælge lejligheden skattemæssigt.
Vi rådgiver gerne om mulighederne.

Pris

Udarbejdelse af årsregnskab for en forældrelejlighed koster som udgangspunkt kr. 2.000 inklusive moms.

Rådgivning i forbindelse med salg koster 375 kr. pr. kvarter inklusive moms.